Slide background
Slide background

Samfunnsansvar

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar, samfunnet og miljøet rundt oss blir påvirket av hvordan vi tenker og jobber. Blant annet samarbeider Mekanisk Service Halden tett med utdanningsinstitusjonene i Halden og Østfold for øvrig, og vi tar inn elever som praktikanter og gjennomfører hvert år prosjektoppgaver med studenter på Høgskolen i Østfold. Mer enn ti prosent av bedriftens ansatte er lærlinger, noe vi ser på som en samfunnsoppgave og som en mulighet til å sikre bedriften dyktige medarbeidere i årene som kommer.

 

Samfunnsansvar gjelder også miljø

En viktig del av kvalitetsarbeidet vårt er å vise hensyn til miljøet. Ved blant annet å ta forsvarlig hånd om farlig avfall fra egen drift jobber vi målrettet for at påvirkningen på miljøet skal bli så liten som mulig. Gjennom å ha en oppdatert bilpark forsøker vi å bidra til at CO2-utslippet fra firmaets biler blir så lavt som mulig.