Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Filmene over viser hvordan målesystemet vårt fungerer.
NB! Trykk på høyre eller venstre pil over for å se flere filmer om vårt målesystem.

Måling og 3D-skanning

Vi utfører måling på alt av utstyr. Målesystemet har et standard måleområde på 160 meter (80 meter i alle retninger), dette måleområdet kan utvides ytterligere om nødvendig ved å følge spesielle prosedyrer. Målesystemet har en ekstrem nøyaktighet, ±0.0075 mm ved måling av et 2 meters volumetrisk område.

 

Målesystemet består av en Laser Tracker, en 2.7 meters målearm og en 3D-skanner. Disse tre enhetene kan synkroniseres slik at de arbeider som ett målesystem i samme koordinatsystem (det som kalles for 6 Degrees of Freedom). Hele målesystemet er mobilt og kan enkelt tas med ut i felten dersom dette er mer hensiktsmessig for det enkelte oppdrag. Utstyret er tilpasset for og kan enkelt transporteres med personbil, båt eller fly.

 

Eksempler på bruk

Ved å ha denne kombinasjonen av enheter kan vi f.eks. måle opp store eller små produkter underveis i eller etter produksjon, rette opp maskiner og utstyr, plassere ut punkter for å montere maskiner og utstyr, kalibrere utstyr i bevegelse (f.eks. robotbevegelser), kontrollere utstyr og omgivelser for å dokumentere eventuelle endringer (f.eks. setninger eller andre bevegelser), verifisere leveranser gjort av deres andre leverandører i tillegg til en rekke andre bruksområder. Målesystemet produserer også all nødvendig dokumentasjon fra de utførte målingene.

 

Reverse Engineering

Med vårt målesystem kan vi også med hjelp av en spesiell programvare, gjenskape 3D-modeller (og arbeidstegninger selvfølgelig) av en del. I tilfeller hvor man ikke har tegning eller 3D-modell av en del er dette ideelt. 3D-modellene blir spesialtilpasset slik at de effektivt blant annet kan brukes direkte i produksjon. Med vårt produksjonsutstyr kan vi også produsere en fysisk kopi av delen i våre verksteder, levert sammen med en ny 3D-modell.