HMS - Helse, miljø og sikkerhet |
Slide background
Slide background
Slide background

HMS

Det holder ikke å bare få jobben gjort. Den skal også utføres på en så trygg, sikker og effektiv måte som mulig. Gjennom målrettet arbeid med helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) sikrer vi at det vi leverer holder høy kvalitet, og at alle ansatte jobber i trygge omgivelser med så få uhell som mulig.

 

HMS-Politikk

Kundene våre skal oppleve samsvar mellom avtale, krav, forventning og utført tjeneste. Vi forplikter oss til å utvikle, vedlikeholde prosesser og systemer for å møte kravene i ISO 9001 og sikre kontinuerlig forbedring. Vi forplikter oss også til å overholde gjeldende krav, både lovpålagte og egne.

 

Vår viktigste ressurs

Vår viktigste ressurs er medarbeiderne våre, og vi skal arbeide for å skape en trygg arbeidsplass og være foretrukket av våre kunder. Derfor vektlegger vi kommunikasjon, opplæring og et godt arbeidsmiljø. Vi mener bestemt de fleste ulykker kan forebygges. For å nå vårt mål om å drive uten skader fokuserer bedriften på å bedre HMS-resultatene ved hjelp av målbare forbedringsprosesser.